เกี่ยวกับเรา

” ประวัติความเป็นมา “


 

ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันเป็นถั่วแบบไหนมีลักษณะพิเศษอย่างไร เพราะคนเล่าไม่ได้บอกรายละเอียด พูดแค่เพียงว่าเป็นการพนันที่เล่นจากถั่ว จากที่ได้ฟังมาจึงทำให้ชวนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำการใดก็ตามไม่ว่าจะในเรื่องที่ถูกหรือผิดส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีคนพาทำหรือมีคนเป็นต้นแบบกันทั้งนั้น แต่เรื่องที่คนมักจะเอาอย่างและทำตามเยอะ มักจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับการเล่นการพนันนี้เอง

 

ประทานโทษ